VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Dương Thanh Tùng
  • Lượt xem: 0

Ngày 03/11/2023, Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển đã tiến hành xét tuyển vòng 1 tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2023. Kết quả xét tuyển Vòng 1 đã thông báo đến các đơn vị và các ứng viên tham gia xét tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo thời gian xét tuyển Vòng 2 tại các đơn vị trực thuộc cụ thể như sau:

(xem trong file đính kèm)

Trung tâm Đào tạo hạt nhân: Bắt đầu từ 8h30, thứ Tư, ngày 22/11/2023.

Trung tâm Đào tạo hạt nhân kính báo.

Tài liệu liên quan

  • 1 pdf 12_TB_HDTD
    Thông báo thời gian xét tuyển Vòng 2 kỳ thuyển dụng viên chức Viện NLNT năm 2023
    File size: 379 KB Downloads: 8