VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

THÔNG BÁO V/v bảo vệ luận án tiến sĩ Vật lý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ Vật lý cho nghiên cứu sinh Đặng Thị Minh Huệ Đề tài: “Cấu trúc pha ngưng tụ của ngưng tụ Bose – Einstein trong khí bose ở nhiệt độ cực thấp”. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý… Xem thêm »