VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Đại hội công đoàn Trung tâm Đào tạo hạt nhân lần thứ III-nhiệm kỳ 2020-2025

     Sáng ngày 26/02/2020, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Đào tạo hạt nhân ( ĐTHN) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục đích tổng kết các kết quả hoạt động của Công đoàn Trung tâm trong nhiệm 2015-2020 và để ra phương hướng nhiệm… Xem thêm »