VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Luận án NCS Kiều Ngọc Dũng

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Họ và tên nghiên cứu sinh: Kiều Ngọc Dũng;      2.Giới tính: Nam Ngày sinh: 03-7-1981; Nơi sinh: Hà Nội Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 765/QĐ-VNLNT ngày 27/12/2013, của Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. 6. Các thay đổi… Xem thêm »