VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Kế hoạch đào tạo an toàn bức xạ

Lịch đào tạo an toàn bức xạ năm 2023

Trung tâm Đào tạo hạt nhân xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân thông tin về lịch dự kiến tổ chức các khóa đào tạo An toàn bức xạ định kỳ năm 2023 cụ thể như sau: 1. Lịch dự kiến tổ chức khóa đào tạo định kỳ 2023 2. Nội dung và… Xem thêm »