VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Hoạt động của Trung tâm Đào tạo hạt nhân

DIỄN ĐÀN VIỆT NAM – NHẬT BẢN LẦN THỨ 12 VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN HẠT NHÂN SAU HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU COP26

Diễn đàn Việt Nam – Nhật Bản về Nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực công nghệ hạt nhân (Diễn đàn Việt – Nhật) đã trở thành một hoạt động giao lưu, trao đổi và hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ hạt nhân thường niên giữa Việt Nam và Nhật Bản… Xem thêm »

Ban hành Quy chế Quản lý, in và cấp phát văn bằng của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 283/QĐ-VNLNT      Hà Nội, ngày 16 tháng  06 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Quản lý, in và cấp phát văn bằng của Viện Năng… Xem thêm »

Thông báo về Kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

           BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            Độc  lập –… Xem thêm »

THÔNG BÁO Về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

                        BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc … Xem thêm »

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

             BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  187 / VNLNT-NTC V/v thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 Hà… Xem thêm »

Thông báo Về việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2022 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

                            BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  186 /TB-VNLNT Hà Nội, ngày  18    tháng  4  năm 2022  … Xem thêm »

Tổ chức khóa đào tạo về Các công nghệ nhà máy điện hạt nhân nước nhẹ và công nghệ lò phản ứng thế hệ IV (Training course on light water reactor nuclear power plant and Generation IV nuclear reactor)

Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2), Tập đoàn điện lực EVN tổ Khóa đào tạo Các công nghệ nhà máy điện hạt nhân nước nhẹ và công nghệ lò phản ứng thế hệ IV… Xem thêm »

Tổ chức khóa đào tạo về việc sử dụng kỹ thuật sóng siêu âm (ultrasound) và phần mềm mô phỏng ANSYS/Mechanical trong đo đạc và đánh giá vật liệu năm 2021

Việc nghiên cứu và đo đạc các vết nứt gãy, khuyết tật của vật liệu dưới điều kiện công suất cao (nhiệt độ và áp suất) trong các nhà máy nhiệt điện nói chung và các thiết bị hạt nhân nói riêng là hết sức cần thiết trong các ngành công nghiệp. Trong đó, bài… Xem thêm »

Tổ chức khóa đào tạo về phân tích tỷ lệ đồng vị bền N-O và C-O trong nghiên cứu môi trường, biến đổi khí hậu năm 2021

Nghiên cứu môi trường biển, biến đổi khí hậu cũng như quản lý và khai thác nước ngầm một cách hợp lý phục vụ cho sản xuất và đời sống đang là vấn đề cấp bách của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nước ta nằm trong vùng nhiệt… Xem thêm »

TRAO QUYẾT ĐỊNH CHO CÁC CÁN BỘ, KIỆN TOÀN BỘ MÁY LÃNH ĐẠO CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

Ngày 27/10/2021, tại trụ sở Trung tâm Đào tạo hạt nhân, địa chỉ 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức “Trao Quyết định cho các cán bộ Trung tâm Đào tạo hạt nhân”. Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Chí Thành Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Năng lượng… Xem thêm »