VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Cơ cấu tổ chức

         Phó phòng

        

TS. Dương Thanh Tùng 

ĐT: 024 35690080 (máy lẻ 103)

Email: duongttung@gmail.com

Phụ trách chung Phòng HC-TH

       Phó phòng

ThS. Nguyễn Thị Liên

ĐT: 024 35690080 (máy lẻ 103)

Email: nguyenlien3181982@gmail.com

Phụ trách Hành chính, Văn thư – Lưu trữ và Thủ quỹ

 

Thành viên: 

Vương Hữu Việt              – Phụ trách Tài chính – Kế toán       (máy lẻ 105)

Lê Thị Thu                        – Phụ trách Hợp tác quốc tế          (máy lẻ 105)

ThS. Đoàn Mạnh Long    – Nghiên cứu viên an toàn hạt nhân  (máy lẻ 102)

Lê Anh Việt                      – Phụ trách Vật tư – Thiết bị            (máy lẻ 101)

Nguyễn Hoàng Hoa         – Phụ trách Lễ tân – Văn thư           (máy lẻ 101)

Dương Việt Dũng            – Phụ trách An ninh – Thiết bị          (máy lẻ 101)

 

 

Chịu trách nhiệm quản lý các mặt công tác sau:

– Tổ chức-cán bộ

– Hành chính-quản trị

– Công tác kế hoạch và hợp tác quốc tế của đơn vị

– Công tác kế toán, tài vụ và tài chính

– Quản lý Thư viện, hoạt động thông tin, quảng cáo và tuyên truyền

– Xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn-xây dựng nhỏ

– Phòng cháy-chữa cháy, an ninh cơ quan

 

Liên hệ: 

Điện thoại: 024 35690080 (máy lẻ 103)

Fax           : 024 35690081