VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Cơ cấu tổ chức

         Phó trưởng phòng

ThS. Đàm Thị Thanh Thủy 

ĐT: 024 35690080 (máy lẻ 103)

Email: dttthuypt@gmail.com

Phụ trách chung Phòng HC-TH

       Phó trưởng phòng

ThS. Lê Thị Thu

 

ĐT: 024 35690080 (máy lẻ 105)

Email:lethupanda88@gmail.com

Phụ trách kế hoạch và Hợp tác quốc tế

 

 

Thành viên: 

Vương Hữu Việt              – Phụ trách Tài chính – Kế toán     (máy lẻ 105)

Lê Anh Việt                      – Phụ trách Vật tư – Thiết bị            (máy lẻ 101)

Nguyễn Hoàng Hoa         – Phụ trách Lễ tân – Văn thư           (máy lẻ 101)

Dương Việt Dũng            – Phụ trách An ninh – Thiết bị          (máy lẻ 101)

Đào Thị Thu Thủy            – Phụ trách tổ chức cán bộ – bảo hiểm            (máy lẻ 101)

Lưu Thị Thu Hòa              – Phụ trách thi đua khen thưởng    (máy lẻ 101)

 

 

 

Chịu trách nhiệm quản lý các mặt công tác sau:

– Tổ chức-cán bộ

– Hành chính-quản trị

– Công tác kế hoạch và hợp tác quốc tế của đơn vị

– Công tác kế toán, tài vụ và tài chính

– Quản lý Thư viện, hoạt động thông tin, quảng cáo và tuyên truyền

– Xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn-xây dựng nhỏ

– Phòng cháy-chữa cháy, an ninh cơ quan

 

Liên hệ: 

Điện thoại: 024 35690080 (máy lẻ 103)

Fax           : 024 35690081