VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Thông báo v/v bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thế Định

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ Hóa học cho nghiên cứu sinh Trần Thế Định Đề tài: “Nghiên cứu quá trình Agglomerat hóa quặng Urani và ứng dụng vào việc xử lý quặng Urani vùng Pà Lừa – Pà Rồng bằng phương pháp hóa tách đống”…. Xem thêm »

Các đồng vị hạt nhân kể chuyện về vòng tuần hoàn của nước (Kỳ 1)

Đồng vị phóng xạ Tritium (3H), đồng vị bền Deuterium (2H) và Oxygen-18 (18O) là các thành phần hiếm của phân tử nước H2O. Chúng cung cấp nhiều dữ kiện cho việc nghiên cứu các quá trình bên trong vòng tuần hoàn của nước. Tritium được phát thải vào trong không khí trong giai đoạn… Xem thêm »