VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Thông báo v/v bảo vệ luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Võ Thị Anh

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ Vật lý cho nghiên cứu sinh Võ Thị Anh Đề tài: “Nghiên cứu và phát triển phương pháp đo liều bức xạ gamma và neutron dùng liều kế màng mỏng nhuộm màu”. Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử và hạt… Xem thêm »

Thông báo v/v bảo vệ luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Lê Ngọc Tứ

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ Hoá học cho nghiên cứu sinh Lê Ngọc Tứ Đề tài: “Nghiên cứu sự tạo phức của các ion kim loại với thuốc thử 5-Bromosalicylaldehyde Thiosemicarbazone và ứng dụng trong phân tích”. Chuyên ngành: Hoá phân tích Mã số: 9.44.01.18 Thời gian: 14… Xem thêm »

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Thiệm

     Ngày 30/11/2018, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thiệm, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9.44.01.06), đề tài luận án “Xác định đặc trưng… Xem thêm »