VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Tin tổng hợp

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Trần Việt Phú

Ngày 07/6/2022, Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã long trọng tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Việt Phú, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9.44.01.06), đề tài luận án “Nghiên cứu tối ưu thay đảo nhiên liệu lò phản ứng… Xem thêm »

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Lý Duy Nhất

Ngày 10/5/2022, Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã long trọng tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lý Duy Nhất, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9.44.01.06), đề tài luận án “Ảnh hưởng của từ trường lên cấu trúc năng lượng nguyên… Xem thêm »

Thông báo về Kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

           BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            Độc  lập –… Xem thêm »

THÔNG BÁO Về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

                        BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc … Xem thêm »

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Thanh Phi Hùng

     Ngày 05/5/2022, Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã long trọng tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thanh Phi Hùng, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9.44.01.06), đề tài luận án “Nghiên cứu mô phỏng và cải tiến… Xem thêm »

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Quyết

     Ngày 26/01/2022, Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã long trọng tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Quyết, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9.44.01.06), đề tài luận án “Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân để nghiên… Xem thêm »

Tổ chức khóa đào tạo về Các công nghệ nhà máy điện hạt nhân nước nhẹ và công nghệ lò phản ứng thế hệ IV (Training course on light water reactor nuclear power plant and Generation IV nuclear reactor)

Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2), Tập đoàn điện lực EVN tổ Khóa đào tạo Các công nghệ nhà máy điện hạt nhân nước nhẹ và công nghệ lò phản ứng thế hệ IV… Xem thêm »

Tổ chức khóa đào tạo về việc sử dụng kỹ thuật sóng siêu âm (ultrasound) và phần mềm mô phỏng ANSYS/Mechanical trong đo đạc và đánh giá vật liệu năm 2021

Việc nghiên cứu và đo đạc các vết nứt gãy, khuyết tật của vật liệu dưới điều kiện công suất cao (nhiệt độ và áp suất) trong các nhà máy nhiệt điện nói chung và các thiết bị hạt nhân nói riêng là hết sức cần thiết trong các ngành công nghiệp. Trong đó, bài… Xem thêm »

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phương Thảo

     Ngày 28/11/2021, Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Thảo (theo hình thức trực tiếp và trực tuyến), chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9.44.01.06), đề tài luận án “Tính… Xem thêm »

Tổ chức khóa đào tạo về phân tích tỷ lệ đồng vị bền N-O và C-O trong nghiên cứu môi trường, biến đổi khí hậu năm 2021

Nghiên cứu môi trường biển, biến đổi khí hậu cũng như quản lý và khai thác nước ngầm một cách hợp lý phục vụ cho sản xuất và đời sống đang là vấn đề cấp bách của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nước ta nằm trong vùng nhiệt… Xem thêm »