VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm Đào tạo hạt nhân

Ngày 14/5/2021 Chi bộ Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 01 quần chúng ưu tú của Trung tâm. Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện Quyết định kết nạp đảng viên của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt… Xem thêm »