VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Dịch vụ phân tích đồng vị

Trung tâm Đào tạo hạt nhân triển khai dịch vụ  phân tích đồng vị phân tử nước trên thiết bị Picarro L2130-i Thiết bị phân tích độ chính xác cao các đồng vị 18O và D trong phân tử nước. Xác định đồng thời với độ chính xác cao các thành phần đồng vị δ18O và… Xem thêm »

Dịch vụ Đào tạo An toàn bức xạ

          Khoa học kỹ thuật càng phát triển, cùng với đó, tầm quan trọng trong việc ứng dụng bức xạ, hạt nhân vào y tế, công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, công việc bức xạ chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi… Xem thêm »

Diễn đàn Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 11 về Nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực công nghệ hạt nhân

Diễn đàn Việt Nam – Nhật Bản về Nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực công nghệ hạt nhân (Diễn đàn Việt – Nhật) đã trở thành một hoạt động giao lưu, trao đổi và hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ hạt nhân thường niên giữa Việt Nam và Nhật Bản… Xem thêm »