VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Khóa học ngắn hạn trong nước

Khóa học ngắn hạn nước ngoài

Đăng kí các khóa học trong nước

Đăng kí các khóa học nước ngoài

Hướng dẫn thực hiện các khóa học đào tạo nước ngoài

  • LỚP KỸ THUẬT HẠT NHÂN QUỐC TẾ 2016 (11/12/2016 05:18)

         Thông tin về khóa đào tạo      Viện nghiên cứu Quốc gia về Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân (INSTN – National Institute for Nuclear Science and Technology) sẽ tổ chức một khóa học quốc tế về kỹ thuật hạt nhân, với mục tiêu nâng cao kiến thức trong lĩnh vực… Xem thêm »

  • Hội thảo đào tạo DOPAS, 2015 – Cộng hòa Séc (11/12/2016 05:15)

         Trong tháng Chín năm 2015, ở Cộng Hòa Séc (chủ yếu tại Prague), tập đoàn DOPAS sẽ tổ chức một hội thảo đào tạo diễn ra trong 5 ngày, liên quan đến những hệ thực nghiệm có kích thước thực, giúp khảo sát hoạt động lưu giữ và làm kín trong quá trình… Xem thêm »