VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Giới thiệu về chương trình đào tạo Nghiên cứu sinh

Chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ chuyên ngành: Vật lý Lý thuyết và Vật lý Toán

CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN           MÃ SỐ: 62.44.01.03   A. Hướng nghiên cứu về Lý thuyết hạt nhân   STT Tên học phần Giảng viên Tín chỉ HỌC PHẦN BẮT BUỘC LTA01 Lý thuyết cấu trúc và phản ứng hạt nhân(nâng cao)   GS. Đào Tiến Khoa TS. Nguyễn Tuấn… Xem thêm »

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành: Vật lý nguyên tử

CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ        MÃ SỐ: 62.44.01.06   Mã số Học phần Giảng viên Tín chỉ Khối lượng BS01 Cấu trúc hạt nhân nâng cao (môn bắt buộc) GS TS Đào Tiến Khoa TS Nguyễn Tuấn Khải TS Phù Chí Hòa TS Phạm Đình Khang 2 (20/5/5) BS02 Phản ứng hạt nhân nâng… Xem thêm »