VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Đăng kí các khóa học trong nước

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO QUỐC GIA VINATOM/IAEA VỀ CÁC CÔNG NGHỆ LÒ NƯỚC ÁP LỰC VÀ CÁC HỆ THỐNG THỤ ĐỘNG

     Trung tâm Đào tạo hạt nhân phối hợp với Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức khóa đào tạo quốc gia VINATOM/IAEA về các công nghệ lò nước áp lực và các hệ thống thụ động. Khóa học sẽ cung cấp cho các học viên phương pháp tiếp cận… Xem thêm »

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH

     Trung tâm Đào tạo hạt nhân tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh. Khóa bồi dưỡng sẽ cung cấp cho các học viên về nguyên tắc chung và các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho một công bố khoa học từ ý tưởng… Xem thêm »

THÔNG BÁO v/v tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức xử lý số liệu ghi đo bức xạ và thực nghiệm hạt nhân

     Trung tâm Đào tạo hạt nhân tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về xử lý số liệu ghi đo bức xạ và thực nghiệm hạt nhân. Khóa bồi dưỡng nhằm cung cấp kiến thức về ghi đo bức xạ và xử lý số liệu thực nghiệm hạt nhân, mô phỏng… Xem thêm »