VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Thông báo tổ chức Khoá đào tạo về một số phương pháp kiểm tra không phá huỷ tiên tiến

Trung tâm Đào tạo hạt nhân được Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam giao tổ chức Khoá đào tạo về một số phương pháp kiểm tra không phá huỷ tiên tiến. Khoá đào tạo nhằm mục đích bổ sung kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ làm trong lĩnh vực NDT của Viện… Xem thêm »

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Hồ Văn Doanh

Ngày 11/11/2020, Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Hồ Văn Doanh, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9.44.01.06), tại Trung tâm hạt nhân Tp…. Xem thêm »