VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Công nghệ hạt nhân trong do thám vũ trụ

     Bạn có biết rằng công nghệ hạt nhân đã được sử dụng trong do thám vũ trụ ngay từ thời điểm ban đầu con người tiến vào vũ trụ? Đúng vậy – năng lượng hạt nhân đã được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các thí nghiệm, các vệ tinh và… Xem thêm »

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ 5

     Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành Năng lượng nguyên tử (Hội nghị KH&CNHN) là sự kiện khoa học được tổ chức 2 năm một lần, do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN) phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện NLNTVN. Hội nghị lần… Xem thêm »