VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Giới thiệu tổng quan về đào tạo trực tuyến

(nội dung đang được cập nhật)

-Giới thiệu về Moodle-

-Hướng dẫn Giảng viên sử dụng Moodle

-Hướng dẫn học viên sử dụng Moodle

-Đăng ký tham gia lớp học