VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022

 THÔNG BÁO Về việc tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022                                                                                                                                                       Căn cứ Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ vào Quyết định số 166/QĐ-VNLNT ngày 13/4/2022 của Viện… Xem thêm »