VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NGHIÊN CỨU SINH BÙI MINH LỘC

Ngày 26/7/2016, Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Bùi Minh Lộc (chuyên ngành Vật lý nguyên tử) do GS.TS. Đào Tiến Khoa hướng dẫn, với đề tài: “Nghiên cứu cấu… Xem thêm »