VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Giới thiệu

Tên cơ quan: Trung tâm Đào Tạo hạt nhân

Tên tiếng Anh: NUCLEAR TRAINING CENTER (NTC)

Trụ sở chính đặt tại: 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.