VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

LỄ KÝ KẾT VĂN BẢN HỢP TÁC GIỮA VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

     Nhằm thực hiện chủ trương hợp tác, liên kết trong công tác đào tạo cán bộ cho ngành năng lượng nguyên tử, ngày 8 tháng 4 năm 2014 tại trụ sở Viện NLNTVN TS. Trần chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và GS. Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng… Xem thêm »