VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Thông báo tổ chức Diễn đàn Việt – Nhật lần thứ 10 về Nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực công nghệ hạt nhân

     Diễn đàn Việt Nam – Nhật Bản về Nghiên cứu và Phát triển nguồn nhân lực công nghệ hạt nhân đã và đang trở thành một hoạt động thường niên trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. Kể từ năm 2013, Diễn đàn được… Xem thêm »

KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỬ DỤNG LATEX TRONG VIẾT BÀI BÁO VÀ BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC

     Triển khai các hoạt động đào tạo của năm mới sau Tết Nguyên Đán, ngày 20/02/2019 Trung tâm Đào tạo hạt nhân (Trung tâm) đã tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng sử dụng LATEX trong viết bài báo và biên tập tạp chí khoa học tại 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà… Xem thêm »

Thông báo Khoá bồi dưỡng kỹ năng sử dụng LATEX trong viết bài báo và biên tập tạp chí khoa học

Trung tâm Đào tạo hạt nhân thông báo tổ chức Khoá bồi dưỡng kỹ năng sử dụng LATEX trong viết bài báo và biên tập tạp chí khoa học cho các cán bộ trong và ngoài Viện NLNVN. Khóa bồi dưỡng với mục tiêu hỗ trợ nâng cao kỹ năng sử dụng LATEX trong viết… Xem thêm »