VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2022

 Căn cứ Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ vào Quyết định số 166/QĐ-VNLNT ngày 13/4/2021 của Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc ban hành Quy… Xem thêm »

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Việt Phú

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Vật lý cho nghiên cứu sinh Trần Việt Phú. Đề tài: “Nghiên cứu tối ưu thay đảo nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân VVER-1000”. Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân. Mã số: 9.44.01.06 Thời gian:… Xem thêm »

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Lý Duy Nhất

Ngày 10/5/2022, Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã long trọng tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lý Duy Nhất, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9.44.01.06), đề tài luận án “Ảnh hưởng của từ trường lên cấu trúc năng lượng nguyên… Xem thêm »

Thông báo về Kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

           BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            Độc  lập –… Xem thêm »

THÔNG BÁO Về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

                        BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc … Xem thêm »

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Thanh Phi Hùng

     Ngày 05/5/2022, Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã long trọng tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thanh Phi Hùng, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9.44.01.06), đề tài luận án “Nghiên cứu mô phỏng và cải tiến… Xem thêm »