VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Tổ chức

Công đoàn Trung tâm Đào tạo hạt nhân là tổ chức công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, là tổ chức chính trị -xã hội đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp cháp, chính đáng của người lao động.

Tổng số đoàn viên công đoàn Trung tâm Đào tạo hạt nhân hiện nay là 16 người.

 

Chức năng – Nhiệm vụ:

– Triển khai các hoạt động của công đoàn cấp trên

– Tìm hiểu nắm vững chế độ chính sách có liên quan đến công đoàn viên ở bộ phận, đơn vị,  tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện các chính sách đó.

– Tham gia quản lý và kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Xây dựng tổ chức, củng cố mạng lưới hoạt động, quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng tổ công đoàn vững mạnh, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động cho phù hợp với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động ở đơn vị.

 

Danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chủ tịch:              Trần Thanh Trầm

Phó chủ tịch:       Lưu Thu Hòa

Uỷ viên:                Đào Thị Thu Thủy

 

Liên hệ

Địa chỉ:                140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Hà Nội

Điện thoại:           024 35690080 (máy lẻ 103)

Fax:                       024 35690080

 

 

Danh sách Ban Chấp hành các nhiệm kỳ trước

Danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2023

Chủ tịch:              Trần Thanh Trầm

Phó chủ tịch:       Nguyễn Thị Liên

Uỷ viên:                Đào Thị Thu Thủy

Danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020

Chủ tịch:              Nguyễn Thị Liên

Phó chủ tịch:       Lê Anh Việt

Uỷ viên:                Lưu Thu Hoà

 

Nhiệm kỳ 2012 – 2015 

Chủ tịch:               Nguyễn Thị Liên

Phó chủ tịch:        Lê Anh Việt

Uỷ viên:                 Nguyễn Thuý Hằng

 

Ban Chấp hành lâm thời năm 2011

Chủ tịch:              Nguyễn Thị Liên

Uỷ viên:                Đào Thị Thu Thuỷ

Uỷ viên:                Nguyễn Thuý Hằng