VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên cơ hữu

Dưới đây là danh sách 03 giảng viên cơ hữu đào tạo an toàn bức xạ của Trung tâm Đào tạo hạt nhân: 1. Ông Vũ Đăng Ninh, chuyên viên cao cấp, nguyên Chánh văn phòng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Nội dung giảng dạy: Kỹ thuật và văn bản pháp luật.  … Xem thêm »

Giảng viên thỉnh giảng

Dưới đây là danh sách các giảng viên thỉnh giảng tham gia đào tạo an toàn bức xạ tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân: 1. ThS. Lê Đại Diễn, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo hạt nhân Nội dung giảng dạy: Kỹ thuật và văn bản pháp luật   2. TS. Nguyễn… Xem thêm »