VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Cơ cấu tổ chức

Phó trưởng phòng phụ trách

TS. Dương Thanh Tùng

Điện thoại: 024 35690080 (máy lẻ 102)

Email: duongttung@vinatom.gov.vn

Phụ trách chung Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Triển khai

 

Thành viên: 

PGS. TS. Lê Thị Mai Hương            – Nghiên cứu viên cao cấp                            (máy lẻ 102)

ThS. Nguyễn Thuý Hằng                 – Chuyên viên quản lý đào tạo NCS              (máy lẻ 102)

ThS.  Vũ Hoàng Hải                          – Nghiên cứu viên thủy nhiệt lò phản ứng    (máy lẻ 102)

ThS. Trần Thanh Trầm                     – Nghiên cứu viên thủy nhiệt lò phản ứng     (máy lẻ 102)

ThS. Đoàn Mạnh Long                     – Nghiên cứu viên an toàn hạt nhân              (máy lẻ 102)

ThS. Nguyễn Thị Thơm                   – Nghiên cứu viên                                           (máy lẻ 102)

 

Chịu trách nhiệm quản lý các mặt công tác sau:

– Quản lý đào tạo Nghiên cứu sinh

– Công tác đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước

– Quản lý các hoạt động nghiên cứu và triển khai

 

Liên hệ: 

Điện thoại: 024 35690080 (máy lẻ 102)

Fax           : 024 35690081