VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Cơ cấu tổ chức

Phó phòng

ThS. Lưu Thị Thu Hoà

Điện thoại: 024 35690080 (máy lẻ 102)

Email: luuthuhoa2502@gmail.com

Phụ trách các khoá đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước

 

Phó phòng

 

ThS. Đàm Thị Thanh Thủy

Điện thoại: 024 35690080 (máy lẻ 102)

Email: dttthuypt@gmail.com

Phụ trách quản lý đào tạo nghiên cứu sinh

 

Thành viên: 

ThS. Nguyễn Thuý Hằng        – Chuyên viên quản lý đào tạo NCS            (máy lẻ 102)

ThS. Đoàn Mạnh Long           – Nghiên cứu viên an toàn hạt nhân            (máy lẻ 102)

ThS.  Vũ Hoàng Hải                – Nghiên cứu viên thủy nhiệt lò phản ứng   (máy lẻ 102)

ThS. Trần Thanh Trầm            – Nghiên cứu viên thủy nhiệt lò phản ứng  (máy lẻ 102)

ThS. Lê Nhật Minh                  – Nghiên cứu viên về nước và môi trường (máy lẻ 102)

TS. Dương Thanh Tùng         – Nghiên cứu viên an toàn hạt nhân           (máy lẻ 102)

 

Chịu trách nhiệm quản lý các mặt công tác sau:

– Quản lý đào tạo Nghiên cứu sinh

– Công tác Kế hoạch – Hợp tác quốc tế

– Quản lý các hoạt động nghiên cứu

 

Liên hệ: 

Điện thoại: 024 35690080 (máy lẻ 102)

Fax           : 024 35690081