VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Phạm Kim Long

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ Vật lý học cho nghiên cứu sinh Phạm Kim Long Đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng chương trình FLEXPART trong đánh giá phát tán phóng xạ tầm xa”. Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân Mã số:… Xem thêm »

Lò phản ứng nghiên cứu của Nigeria được đảm bảo vận hành an toàn sau khi chuyển đổi nhiên liệu

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), nhân viên vận hành lò phản ứng nghiên cứu Nigeria -1, được gọi là NIRR-1, đã đưa ra cam kết mạnh mẽ về mức độ an toàn sau khi chuyển đổi vùng hoạt từ sử dụng nhiên liệu Uranium làm giàu cao (HEU) về sử… Xem thêm »