VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Uncategorized

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Đào tạo hạt nhân

Sáng ngày 13/12/2022, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo hạt nhân (Trung tâm ĐTHN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.   Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam… Xem thêm »

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ của các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc            Số:    322      /QĐ-VNLNT Hà Nội, ngày   15 tháng  7  năm 2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ của các ứng viên…

Ban hành Quy chế Quản lý, in và cấp phát văn bằng của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 283/QĐ-VNLNT      Hà Nội, ngày 16 tháng  06 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Quản lý, in và cấp phát văn bằng của Viện Năng… Xem thêm »

THÔNG BÁO Về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

                        BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc … Xem thêm »

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

             BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  187 / VNLNT-NTC V/v thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 Hà… Xem thêm »

Thông báo về Hội nghị thượng đỉnh các nhà khoa học trẻ toàn cầu năm 2022 (Global Young Scientists Summit 2022 – GYSS 2022)

Vào đầu năm 2022, Global Young Scientist Summit 2022 (GYSS 2022) – Hội nghị thượng đỉnh các nhà khoa học trẻ toàn cầu lần thứ 10 được tổ chức tại Singapore. Đây là hội nghị được tổ chức thường niên bởi Quỹ Nghiên cứu quốc gia của Singapore (NRF Singapore). Tiếp tục với chủ đề “Advancing Science, Creating Technologies for a Better World”, GYSS là diễn đàn đa… Xem thêm »

Thông báo kết quả tuyển sinh đợt 1 năm 2021

     Thực hiện kế hoạch tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021, Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam công bố kết quả tuyển sinh đợt 1 năm 2021 như sau: TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh; quê quán Hình thức và thời gian… Xem thêm »

Trung tâm Đào tạo hạt nhân tổ chức khoá đào tạo về phân tích tỷ lệ đồng vị bền N-O và phân tích tỷ lệ đồng vị bền C-O trong nghiên cứu môi trường, biến đổi khí hậu

Khóa đào tạo nhằm mục đích trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về ứng dụng của đồng vị hạt nhân bền để nghiên cứu nguồn nước, môi trường biển và biến đổi khí hậu, giúp học viên nằm được kiến thức về phân tích các đồng vị bền (N-O, C-O) trong nghiên… Xem thêm »

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Doãn Thị Loan

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ Vật lý cho nghiên cứu sinh Doãn Thị Loan. Đề tài: “Mô tả thống nhất phương trình trạng thái của chất hạt nhân và thế quang học nucleon trên cơ sở trường trung bình vi mô” Chuyên ngành: Vật lý… Xem thêm »