VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Đinh Văn Phúc

     Ngày 31/01/2018, tại Viện Nghiên cứu hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đnh Văn Phúc, chuyên ngành Hóa phân tích (Mã số 62.44.01.18), để tài luận án “Điều chế Mangan đioxit có cấu trúc nano;… Xem thêm »

Thông báo về Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 24 với chủ đề Vật lý hạt cơ bản và vũ trụ học tại Quy Nhơn từ 20-31/8/2018

Thư thông báo chi tiết theo thông tin đính kèm: Lưu ý thời hạn đăng ký lớp học là ngày 3 tháng 6 năm 2018.  Ladies and Gentlemen, it is time for you to travel, meet new people and learn new things. The 24th Vietnam School of Physics (VSOP-24), dedicated to particle physics, with an… Xem thêm »

Thông báo học bổng về chương trình dành cho các nghiên cứu viên/sinh viên ngành năng lượng nguyên tử năm 2018 của Trung tâm Wakasa Wan, JAEA, Nhật Bản

Hướng dẫn thủ tục cùng các biểu mẫu chi tiết trong trang web : https://fihrdc.werc.or.jp/mainactivities/overseastraining/acceptingpro.html . Lưu ý thời gian hết hạn nộp hồ sơ là 23 tháng 3 năm 2018. Dưới đây là thư giới thiệu về học bổng.   Dear all, Vietnam Atomic Energy Institute (VAEI) Herewith please allow me to introduce one of… Xem thêm »