VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Tổ chức

Chi đoàn Trung tâm Đào tạo hạt nhân là tổ chức chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn cơ sở Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng số đoàn viên chi đoàn hiện nay là 8 đoàn viên.

 

Chức năng – Nhiệm vụ

– Triển khai các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động.

– Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoat động theo nghị quyết đại hội đề ra.

– Nâng cao chuyên môn và bồi dưỡng đoàn viên phát triển đảng.

Danh sách Ban Chấp hành 2019-2021

Bí thư:                Đoàn Mạnh Long

Phó bí thư:         Vũ Hoàng Hải

Uỷ viên:              Lưu Thị Thu Hoà

 

 

Liên hệ

Địa chỉ:              140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Hà Nội

Điện thoại:         04 35690080 (máy lẻ 103)

Fax:                    04 35690080

 

 

Danh sách BCH các nhiệm kỳ trước:

Danh sách Ban Chấp hành 2017-2019

Bí thư:                Đoàn Mạnh Long

Phó bí thư:         Phạm Thị Thu Trang

Uỷ viên:              Vương Hữu Việt

Danh sách Ban Chấp hành 2014-2016

Bí thư:                Nguyễn Minh Đức

Phó bí thư:         Lê Anh Việt

Uỷ viên:              Lưu Thị Thu Hoà

Danh sách Ban Chấp hành 2013-2014

Bí thư:               Lê Anh Việt

Phó bí thư:       Lưu Thị Thu Hoà

Uỷ viên:             Phùng Duy Hà

Danh sách Ban Chấp hành 2012-2013

Bí thư:               Lê Anh Việt

Phó bí thư:       Nguyễn Thuý Hằng

Uỷ viên:             Nguyễn Thị Liên