VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Hệ thống đào tạo trực tuyến của Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Hiện nay IAEA đã hoàn thiện một cách tương đối về hệ thống đào tạo trực tuyến trên nền tảng đám mây để tích hợp toàn bộ cơ sở dữ liệu về đào tạo và cơ sở dữ liệu nói chung của các Mạng lưới thành viên khu vực Châu Á, Mạng lưới thành viên khu vực Châu Âu, và Mạng lưới thành viên khu vực Châu Phi.

 

Đăng ký thành viên của IAEA (NUCLEUS)

Để có thể tham gia vào các khoá đào tạo trực tuyến và có thể truy cập sử dụng nhiều thông tin có được từ IAEA bạn nên đăng ký là thành viên trên trang web https://nucleus.iaea.org/Pages/default.aspx

Đối với các quốc gia là thành viên chính thức của IAEA thì công dân các nước đó sẽ có thể để tham gia các hội thảo, khoá đào tạo, thực tập, tham quan kỹ thuật … hoặc các sự kiện do các dự án hợp tác hỗ trợ kỹ thuật – Technical Cooperation (TC) do IAEA tài trợ.

https://nucleus.iaea.org/Pages/InTouchPlus.aspx

 

Hệ thống quản lý học tập của IAEA (OPEN_LMS)

Hệ thống quản lý học tập của IAEA chia thành 4 lĩnh vực chính mà bạn có thể quan tâm đó là Công nghệ hạt nhân và Ứng dụng, An ninh và An toàn hạt nhân, Hợp tác giữa các thành viên, Bảo vệ thực thể và Xác thực

Thông tin chi tiết tại http://elearning.iaea.org/m2/

 

Cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo của IAEA

Trang thông tin này cung cấp các thông tin liên quan đến các khoá đào tạo, hội nghị, hội thảo, seminar, học liệu cũng như các văn bằng chứng chỉ, lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu các sinh viên từ đại học đến tiến sĩ và cả cơ hội việc làm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Đây không chỉ là trang web rất hữu ích cho các sinh viên và các giáo viên cũng như những chuyên gia trong lĩnh vực hạt nhân mà còn rất hữu ích cho công chúng nói chung quan tâm đến lĩnh vực này.

Thông tin chi tiết có tại https://www.nucleareducationdb.org

 

Mạng lưới giáo dục về công nghệ hạt nhân khu vực châu Á (ANENT)

Việt Nam là quốc gia thành viên của Mạng lưới giáo dục về công nghệ hạt nhân khu vực châu Á (ANENT) nên khi là công dân Việt Nam bạn có quyền tham gia và được chia sẻ thông tin cũng như cơ sở dữ liệu liên quan của các quốc gia thành viên trong mạng lưới.

Thông tin chi tiết có tại http://www.anentweb.org

 

Hệ thống quản lý học tập về công nghệ hạt nhân (LMS)

Mạng lưới giáo dục về công nghệ hạt nhân khu vực châu Á đã xây dựng một hệ thống quản lý học tập về công nghệ hạt nhân với rất nhiều hội thảo, khoá học đã được tổ chức liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, quan hệ công chúng, năng lượng, công nghệ bức xạ, sức khoẻ, an ninh và an toàn hạt nhân đến an ninh nông nghiệp và lương thực.

Tất cả các thông tin và nội dung của mạng lưới được chia sẻ trên website http://lms.anent.online

 

Mạng lưới An toàn hạt nhân châu Á  (ANSN)

Việt Nam là một viên của Mạng lưới an toàn hạt nhân châu Á mà ở đó các nước thành viên tham gia cùng xây dựng và hướng tới với rất nhiều nội dung quan tâm trong đó có phần giáo dục và đào tạo (Education and Training). Đây không chỉ là một mạng lưới thông tin mà còn là một kho tư liệu quý giá đối với mỗi thành viên tham gia các khoá học, hội thảo đều có thể được truy cập vào lĩnh vực mà mình làm việc đồng thời được sử dụng toàn bộ tài liệu các khoá học, hội nghị hội thảo đã được tổ chức trong lĩnh vực đó.

Thông tin chi tiết có tại website https://ansn.iaea.org/default.aspx

 

Trung tâm Đào tạo hạt nhân