VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Vũ Hoàng Hải
  • Lượt xem: 68

Dưới đây là danh sách các giảng viên thỉnh giảng tham gia đào tạo an toàn bức xạ tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân:

1. ThS. Lê Đại Diễn, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo hạt nhân

  • Nội dung giảng dạy: Kỹ thuật và văn bản pháp luật

 

2. TS. Nguyễn Nam Giang

  • Nội dung giảng dạy: Kỹ thuật và pháp luật