VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Vũ Hoàng Hải
  • Lượt xem: 110

Dưới đây là danh sách 03 giảng viên cơ hữu đào tạo an toàn bức xạ của Trung tâm Đào tạo hạt nhân:

1. Ông Vũ Đăng Ninh, chuyên viên cao cấp, nguyên Chánh văn phòng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

  • Nội dung giảng dạy: Kỹ thuật và văn bản pháp luật.

 

2. TS. Dương Thanh Tùng, Nghiên cứu viên, Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Triển khai, Trung tâm Đào tạo hạt nhân

  • Nội dung giảng dạy: Kỹ thuật.