VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Uncategorized

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ Vật lý cấp Viện cho: Nghiên cứu sinh: Đặng Lành Đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng hệ thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DSP qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật… Xem thêm »

THÔNG BÁO V/v tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 với các chuyên ngành: –  Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số 62 44 01 03). –  Vật lý nguyên tử  (mã số 62 44 01 06). –  Hoá vô cơ (mã số 62 44 01 18). –  Hoá phân tích… Xem thêm »

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ Vật lý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Viện Nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Vật lý cho nghiên cứu sinh Phan Sơn Hải với đề tài: Nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá… Xem thêm »

THÔNG BÁO khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (NVSP) cho cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân

Thời gian:     08 giờ 00’, ngày 12 tháng 11 năm 2013  Địa điểm:      Trung tâm Đào tạo – Viện Nghiên cứu hạt nhân Địa chỉ:số  01 Nguyên Tử Lực – P8 – Đà Lạt Thành phần: –          Phía Trường Đại học Đà Lạt: o   Lãnh đạo trường o   Ban điều hành Trung tâm HDTC o  … Xem thêm »

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ Vật lý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Viện Nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Vật lý cho nghiên cứu sinh Phan Sơn Hải với đề tài: Nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá… Xem thêm »

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ Hóa học của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Viện Nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Hóa học cho nghiên cứu sinh Trần Quang Hiếu với đề tài: Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng… Xem thêm »

THÔNG BÁO V/v bảo vệ luận án tiến sĩ Hóa học của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Kim Tại với đề tài luận án: “Nghiên cứu phương pháp phân tích tỷ lệ đồng vị 87Sr/86Sr và một số nguyên tố vi lượng trong… Xem thêm »

THÔNG BÁO V/v bảo vệ luận án tiến sĩ Vật lý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vương Thu Bắc với đề tài luận án: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích hạt nhân phối hợp với một số kỹ thuật phân tích… Xem thêm »

THÔNG BÁO V/v bảo vệ luận án tiến sĩ Hóa học của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Viện Nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Ngọ với đề tài luận án: “Nghiên cứu phát triển phương pháp phổ alpha xác định hàm lượng 226Ra và khảo sát sự phân bố, hành… Xem thêm »

THÔNG BÁO V/v: Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013

Kính gửi:          – Các Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước – Các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành – Các cơ sở giáo dục đại học  Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã phê duyệt Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức… Xem thêm »