VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Lưu Thị Thu Hòa
  • Lượt xem: 59

Sáng ngày 13/12/2022, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo hạt nhân (Trung tâm ĐTHN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN); Ông Phạm Quang Minh, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN, viện trưởng Viện Công nghệ Xạ hiếm, Phụ trách Trung tâm ĐTHN; và Ông Trần Ngọc Toàn, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN;. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN có Ông Phạm Đức Khuê, Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân; Ông Trần Minh Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu Xạ Hà Nội; Bà Đặng Thị Thu Hồng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Đánh giá không phá hủy; ông Lê Ngọc Việt, chánh văn phòng Viện NLNTVN, đại diện ban HTQT; cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm Đào tạo hạt nhân.

Báo cáo tại Tổng kết công tác năm 2022, TS. Trịnh Anh Đức, Giám đốc Trung tâm Đào tạo hạt nhân cho biết năm 2022 toàn thể cán bộ của Trung tâm ĐTHN đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra cụ thể như tổ chức tốt công tác đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện NLNTVN, thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu về đội ngũ giảng viên cơ hữu và quản lý hồ sơ nghiên cứu . Trung tâm đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ bổ nhiệm chức danh PGS cho 01 cán bộ ngành Hóa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu và triển khai Công nghệ Bức Xạ và tổ chức hội đồng xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS cho cán bộ của Viện trong đó có 2 cán bộ được Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS theo Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN ngày 17/11/2022 của chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà . Trung tâm đã tổ chức thành công 02 khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Viện NLNTVN. Mặc dù số lượng cán bộ nghiên cứu khoa học của Trung tâm không nhiều, năm 2022 Trung tâm ĐTHN đã có 3 công trình công bố được đăng trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI cùng một số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế và quốc gia.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2023-2024

Duy trì tốt công tác quản lý đào tạo nghiên cứu sinh, đưa hoạt động xét duyệt tiêu chuẩn GS. PGS vào thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; Đánh giá toàn diện năng lực đào tạo NCS của Viện theo chuẩn của bộ GDĐT nhằm tham vấn lãnh đạo Viện trong việc chuyển đổi mã ngành học phục vụ nhu cầu của Viện và của xã hội; Tìm hiểu nhu cầu thực tế đào tạo chuyên sâu và đào tạo lại của các đơn vị trong Viện, trong ngành nhằm tổ chức được các khóa đào tạo thiết thực có tính thực tiễn cao; Tham gia quá trình xây dựng và thử nghiệm chương trình học bổng RCA. Đưa các hoạt động nghiên cứu và triển khai vào thành nhóm nhiệm vụ thường xuyên; Thực hiện đề tài nghị định thư cấp nhà nước “Ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong nghiên cứu quá trình thủy văn trong sông Hồng và các chi lưu”…

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Phạm Quang Minh, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN, phụ trách Trung tâm ĐTHN đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2022, ông hy vọng trong năm tới Trung tâm sẽ ngày một phát huy, đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Viện, cũng như phát huy tốt công tác nghiên cứu khoa học.

 

TS. Trịnh Anh Đức trình bày báo cáo tổng kết công tác năm

Phương hướng nhiệm vụ năm 2023-2024

Duy trì tốt công tác quản lý đào tạo nghiên cứu sinh, đưa hoạt động xét duyệt tiêu chuẩn GS. PGS vào thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; Đánh giá toàn diện năng lực đào tạo NCS của Viện theo chuẩn của bộ GDĐT nhằm tham vấn lãnh đạo Viện trong việc chuyển đổi mã ngành học phục vụ nhu cầu của Viện và của xã hội; Tìm hiểu nhu cầu thực tế đào tạo chuyên sâu và đào tạo lại của các đơn vị trong Viện, trong ngành nhằm tổ chức được các khóa đào tạo thiết thực có tính thực tiễn cao; Tham gia quá trình xây dựng và thử nghiệm chương trình học bổng RCA. Đưa các hoạt động nghiên cứu và triển khai vào thành nhóm nhiệm vụ thường xuyên; Thực hiện đề tài nghị định thư cấp nhà nước “Ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong nghiên cứu quá trình thủy văn trong sông Hồng và các chi lưu”…

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Phạm Quang Minh, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN, phụ trách Trung tâm ĐTHN đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2022, ông hy vọng trong năm tới Trung tâm sẽ ngày một phát huy, đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Viện, cũng như phát huy tốt công tác nghiên cứu khoa học.

 

Phó Viện trưởng Phạm Quang Minh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện NLNTVN đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm ĐTHN đạt được trong năm 2022. Viện trưởng cũng nhất trí với phương hướng hoạt động năm 2023 của Trung tâm qua báo cáo tổng kết. Bên cạnh đó, Viện trưởng đề nghị Trung tâm ĐTHN quan tâm thực hiện một số công việc trong thời gian tới để ngày càng phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Trong năm 2023, Trung tâm cần chú trọng: Tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phương án tự chủ của đơn vị; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu triển khai cũng như dịch vụ đào tạo đặc biệt là dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ. Để làm tốt điều này, Trung tâm cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN  Trong thời gian tới, khi Trung tâm CNST đi vào hoạt động thì nguồn nhân lực càng trở nên cấp bách vì nhiều chuyên gia đầu ngành NLNT sắp đến tuổi nghỉ . Vì vậy, Trung tâm Đào tạo hạt nhân cần triển khai tốt hơn nữa công tác đào tạo chuyên môn sâu cho cán bộ Viện NLNTVN trong giai đoạn tới.

 

Viện trưởng Trần Chí Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt tập thể Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Ông Trịnh Anh Đức, Giám đốc Trung tâm ĐTHN gửi lời chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Viện NLNTVN đã quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giám đốc Trịnh Anh Đức cũng gửi lời cảm ơn về sự hợp tác mật thiết của các đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN trong năm qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, sự hợp tác thường xuyên của các đơn vị liên quan để Trung tâm ĐTHN hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

                                                                        Lưu Thị Thu Hòa, Trung tâm Đào tạo hạt nhân