VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Trần Trầm
  • Lượt xem: 42

Thực hiện kế hoạch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, từ ngày 21/7 đến 22/7/2023, Hội dồng Giáo sư cơ sở Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam được thành lập theo thông báo số 271/TB-VNLNTVN gồm 9 thành viên (02 GS.TSKH, 01, GS.TS. và 06 PGS) đã tiến hành các phiên họp đánh giá hồ sơ và thẩm định năng lực ngoại ngữ của các ứng cử viên.

Năm nay, có 02 ứng cử viên, gồm 01 ứng cử viên ngành Hóa học và 01 ứng cử viên ngành Vật lý, đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS và đã nộp đủ hồ sơ để xét tại Hội đồng Giáo sư cơ sở (GSCS) Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở thẩm định hồ sơ các ứng cử viên.
Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở thẩm định hồ sơ các ứng cử viên.

Sau phiên họp thẩm định hồ sơ, cả hai ứng cử viên đăng ký đều đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan trước Hội đồng.  

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã thành lập Tổ Thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh để tiến hành đánh giá năng lực ngoại ngữ của các ứng cử viên. Thành viên Tổ thẩm định cùng các thành viên Hội đồng GSCS đã nghe báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Anh của từng ứng cử viên, trao đổi công khai về nội dung khoa học và đánh giá trình độ ngoại ngữ thông qua báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Anh của ứng cử viên trước Hội đồng.

 

Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở chụp ảnh lưu niệm với ứng cử viên.

Tiếp theo đó, Hội đồng GSCS đã bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, thông qua biên bản kiểm phiếu, biên bản cuộc họp và danh sách những ứng cử viên đủ điều kiện để gửi lên Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành tiếp tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2023. Hội đồng đã hoàn thành các nội dung công việc theo đúng kế hoạch đề ra.

Trần Thanh Trầm, Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Triển khai