VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Vũ Hoàng Hải
  • Lượt xem: 41

     Khóa đào tạo một tuần với tiêu đề “Phương pháp luận cho sự cố nặng” được dự kiến thực hiện trong khung chương trình nghiên cứu sự cố nặng SARNET, với sự tham gia của các thành viên trong cộng động NEUGENIA.

Stockhom2015[1]

     Khóa đào tạo này tập trung vào việc phổ biến kiến thức liên quan đến sự cố nghiêm trọng (SA – Servire Accident) trong 2 thập kỷ qua, hướng đến các học viên cao học và nghiên cứu sinh, các kỹ sư và nghiên cứu viên trẻ tuổi. Khóa đào tạo ngắn hạn này là giai đoạn tiếp thọo của các khóa đào tạo ở London năm 2013 và Pisa năm 2011. Chương trình này bao gồm phương pháp luận trong nghiên cứu sự cố nghiêm trọng, nghiên cứu sự diễn tiến và giảm thiểu sự cố nhờ nước làm mát ở các nhà máy điện hạt nhân (NPP – Nuclear Power Plant) thế hệ II và III; đồng thời tìm hiểu những giải pháp thiết kế khác trong NPP thế hệ III. Tiêu điểm đặc biệt là các sự kiện xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima-Daiichi.

     Các bài giảng được chuẩn bị bởi những chuyên gia quốc tế đến từ những viện nghiên cứu hạt nhân, các tổ chức công nghiệp và những trường đại học liên quan đến chủ đề này. Các bài giảng mô tả cách thức các nhà máy khác nhau hoạt động trong điều kiện xảy ra sự cố nghiêm trọng, trong thời lượng của khóa học, cho phép các học viên thực hành các hoạt động mô phỏng. Khóa đào tạo cũng có những bài giảng liên quan đến kiến thức cơ sở cho an toàn NPP, các kịch bản của SA và những sự kiện khởi phát sự cố, gây ra hư hại nhà lò phản ứng.

     Khóa đào có thể coi tương đương như 3 học phần (ECTS) như trong chương trình nâng cao của học viên cao học (Thông qua mạng giáo dục hạt nhân Châu Âu – ENEN – European Nuclear Education Network).

Nguồn: http://www.enen-assoc.org