VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Vũ Hoàng Hải
  • Lượt xem: 259

     Trung tâm Đào tạo hạt nhân tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về xử lý số liệu ghi đo bức xạ và thực nghiệm hạt nhân. Khóa bồi dưỡng nhằm cung cấp kiến thức về ghi đo bức xạ và xử lý số liệu thực nghiệm hạt nhân, mô phỏng phân tích số liệu thực nghiệm thông qua các bài giảng và thực hành trên máy tính. Kinh phí tổ chức khóa học do Trung tâm Đào tạo hạt nhân đài thọ. Thông tin về Khóa bồi dưỡng như sau:

     Thời gian tổ chức: từ ngày 21/8 – 26/8/2017

     Địa điểm học: Phòng 104, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

     Giảng viên: Các chuyên gia, cán bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chương trình chi tiết của khóa học đính kèm bên dưới.

Trung tâm Đào tạo hạt nhân trân trọng đề nghị Quý cơ quan, các Trường đại học cử cán bộ, sinh viên có quan tâm tham dự khóa học trên. Danh sách đăng ký khóa học (theo mẫu đính kèm bên dưới) xin gửi về Trung tâm Đào tạo hạt nhân trước ngày 18/08/2017.

——————————————-

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bà Lưu Thị Thu Hòa, Trung tâm Đào tạo hạt nhân

Phòng 208, số 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35690080 (102)

DĐ: 0987756772. Email: luuthuhoa2502@gmail.com

Tài liệu liên quan