VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Vũ Hoàng Hải
  • Lượt xem: 94

     Trong dự án GENTLE (Graduate and Executive Nuclear Training and Lifelong Education), một số trường đại học và viện nghiên cứu ở Châu Âu đã thiết lập một chương trình đào tạo trình độ cao trong lĩnh vực kỹ thuật phân hạch hạt nhân. Chương trình Đào tạo Chuyên nghiệp là một phương thức giúp những chuyên gia, những cá nhân mong muốn nâng cao trình độ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, và những cá nhân muốn trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

GENTLE-logo-vector-web1[1]

     Chương trình này bao gồm 5 phần (Mô-đun), đưa ra những vấn đề quan trọng trong hệ thống năng lượng hạt nhân, và có những chuyến thăm quan tới những địa điểm đặc biệt, các hoạt động đào tạo thực tiễn ở nhiều quốc gia khác nhau:

M1 – Hiểu biết về năng lượng hạt nhân:

     Phần này được tổ chức bởi Trường đại học công nghệ Delft (Hà Lan). Nội dung của phân này cung cấp thông tin một cách khái quát về năng lượng hạt nhân, trên quan điểm xã hội, kinh tế và công nghệ. Những kiến thức nền tảng trong các lĩnh vực kinh tế, thị trường điện năng, khoa học hạt nhân, hóa học hạt nhân, phóng xạ hạt nhân, bảo vệ phóng xạ, vật lý lò phản ứng hạt nhân, và thủy nhiệt vùng hoạt lò phản ứng được cung cấp. Nhân tố cuối cùng không kém phần quan trọng là cung cấp cho các học viên kiến thức liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân, và quản lý chất thải phóng xạ.

M2 – Sự tạo thành năng lượng từ các lò phản ứng hạt nhân.

     Mô-đun này được tổ chức tại Viện công nghệ Karlsruhe của Đức. Trong mô-đun này, tất cả những vấn đề liên quan đến nguyên lý thiết kế, sự cân bằng của nhà máy máy, các khía cạnh về xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân được trình bày theo những xu hướng hiện có và sự phát triển trong tương tai của thiết kế các nhà máy. Những mô-đun này bao gồm các chủ đề chính như sau:

–          Giới thiệu về sự hình thành năng lượng hạt nhân nhờ phản ứng phân hạch;

–          Các hệ thống lò phản ứng nước sôi (BWR), hệ thống trong lò phản ứng nước áp lực (PWR), các lò phản ứng loại VVER, thiết kế neutronic vùng hoạt lò phản ứng, thiết kế thủy nhiệt vùng hoạt lò phản ứng, các vấn đề trong vận hành lò PWR, hoạt động thủy lực của lò LWR.

–          Sẽ có một chuyến thăm tới Lò phản ứng Nghiên cứu và Đào tạo tại viện nghiên cứu Institut für Kernenergetik und Energiesysteme ở Stuttgart.

–          Đồng thời, mô-đun này cung cấp thông tin về khung pháp quy cho hệ thống thiết kế nhà máy điện hạt nhân (Các quy định an toàn, các tiêu chuẩn, …).

M3 – Nhiên liệu hạt nhân từ quặng tới chất thải.

     Mô-đun này được thực hiện bởi Bộ phận Nguyên tố siêu uran, trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu liên kết của Liên minh Châu Âu, đặt tại nước Đức. Mô-đun này sẽ liên quan đến hoạt động của nhiên liệu trong môi trường bị chiếu xạ, không chỉ tập trung vào những ý tưởng cải tiến chu trình nhiên liệu. Mô-đun này đưa ra tất cả các giai đoạn từ khảo sát, khai quặng, làm giàu, chiếu xạ, lưu giữ bên trong nhà máy, tái xử lý và các kỹ thuật chôn cất trong lòng đất.

M4 – Vấn đề cung cấp thông tin tới xã hội, an toàn và an ninh của năng lượng hạt nhân:

     Mô-đun này được tổ chức tại SCK-CEN ở nước Đức. Tất cả những vấn đề liên quan đến xã hội và môi trường của năng lượng hạt nhân được đưa ra xem xét trong mô-đun này, bao gồm vấn đề bảo vệ và an ninh hạt nhân, những vấn đề an toàn hạt nhân (bao gồm cả phương pháp đánh giá tất định và xác suất), và yếu tố thay đổi khí hậu cũng như nhận thức của cộng động. Những lưu ý đặc biệt cần quan tâm khi tháo dỡ các nhà máy điện hạt nhân.

M5 – Các hệ thống quản lý hành chính.

     Mô-đun này được tổ chức tại CIRTEN nước Ý. Trong mô-đun này, các thành viên tham dự sẽ được năng cao kiến thức liên quan đến các vấn đề định lượng và quản lý dự án, cũng như việc tương tác trong các quy trình cần thực hiện với Cơ quan an toàn và Cơ quan pháp quy. Đồng thời, mô-đun này cũng trang bị những kỹ năng “mềm” cho tất cả các học viên.

     Tổng thời gian của cả chương trình không vượt quá 1 năm, và sau khi hoàn thành mỗi mô-đun của chương trình, các học viên sẽ được trao chứng chỉ tương ứng với mô-đun đó. Để có thêm thông tin của khóa học, có thể truy cập trang mạng http://www.enen-assoc.org/

Nguồn: http://www.enen-assoc.org/