VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Trung tâm Đào tạo hạt nhân là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thực hiện chức năng: Đào tạo và huấn luyện cán bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật viên ngành năng lượng nguyên tử; thực hiện các hoạt động đào tạo trong và ngoài nước.
  • Trung tâm Đào tạo hạt nhân xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân thông tin về lịch tổ chức các khóa đào tạo An toàn bức xạ định kỳ năm 2023.
  • Trung tâm Đào tạo hạt nhân là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thực hiện chức năng: Đào tạo và huấn luyện cán bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật viên ngành năng lượng nguyên tử; thực hiện các hoạt động đào tạo trong và ngoài nước.

Đào tạo - Nghiên cứu

Thông tin hội nghị - hội thảo

Văn bản - Biểu mẫu

Thư viện - Tài liệu

Website liên kết