VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Đoàn Mạnh Long
  • Lượt xem: 1364

     Ngày 26/05/2017 Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã tổ chức seminar khoa học với 04 bài trình bày với các chủ đề khác nhau, trong đó có 03 bài trình bày của các sinh viên khoa Vật lý, Đại học Khoa học và Tự nhiên làm khóa luận tốt nghiệp tại trung tâm Đào tạo hạt nhân và 01 bài trình bày của kỹ sư Vũ Hoàng Hải – tốt nghiệp hệ chuyên gia về công nghệ nhà máy điện hạt nhân tại trường Đại học Tổng hợp Quốc gia nghiên cứu hạt nhân MEPhI, Liên bang Nga.

Kỹ sư Vũ Hoàng Hải trình bày Đề tài nghiên cứu trong Khóa luận tốt nghiệp

     Kỹ sư Vũ Hoàng Hải trình bày về khóa luận tốt nghiệp hệ chuyên gia tại Liên bang Nga với chủ đề: “Nghiên cứu chu trình nhiên liệu hạt nhân nâng cao mức độ an toàn chống phổ biến vật liệu hạt nhân”. Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng có chứa đồng vị hạt nhân Pu-238 là một nguồn sinh nhiệt và notron tự phát cao với các đặc điểm như: có nhiệt phân rã riêng 568 W/kg; notron phân hạch tự phát là 2600 n/g.s, vì thế Pu-238 là một trong các đồng vị hạt nhân có vai trò quan trọng trong việc nâng cao độ an toàn của vật liệu hạt nhân. Theo nghiên cứu trước đây thì tiêu chuẩn an toàn đối với plutoni dưới góc nhìn chống phổ biến vật liệu hạt nhân, đó là có thành phần đồng vị Pu-238 từ 6-8%. Hiện nay, Liên bang Nga đang nghiên cứu và phát triển một loại nhiên liệu hạt nhân mới có tên là REMIX (Regenerated Mixture), đây là hỗn hợp của urani và plutoni lấy ra từ nhiên liệu đã qua sử dụng được bổ sung thêm urani có độ giàu cao. Trong khóa luân tốt nghiệp, kỹ sư Vũ Hoàng Hải đã sử dụng chương trình SCALE 6.1 để nghiên cứu chu trình nhiên liệu REMIX, kết quả cho thấy với việc sử dụng nhiên liệu REMIX sẽ đạt được độ an toàn của nhiên liệu dưới góc độ chống phổ biến vật liệu hạt nhân sau 3-4 chu trình, lúc này thành phần đồng vị hạt nhân Pu-238 đạt mức trên 8%. Nghiên cứu cũng cho thấy nếu sử dụng nhiên liệu REMIX đã qua sử dụng để chế tạo thiết bị nổ hạt nhân, thì xác xuất nổ sẽ giảm dần sau mỗi chu trình nhiên liệu. 

     Các bài trình bày của các sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp tại trung tâm. Các chủ đề của khóa luận tốt nghiệp bao gồm sử dụng chương trình MCNP trong tính toán tới hạn như phân tích sự cố JCO, Nhật Bản (1999); cơ cấu tới hạn TCA, sử dụng chương trình RELAP5 cho bài toán phân tích an toàn lò APR1400 và áp dụng chương trình RASCAL trong đánh giá phát tán phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành, Trung Quốc. Qua thời gian làm khóa luận tại trung tâm Đào tạo hạt nhân, các sinh viên đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp cận với các công cụ tính toán mô phỏng, làm quen với các bài toán nghiên cứu. Một khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lớp Tiên tiến CNHN được viết bằng tiếng Anh và trình bày seminar bằng tiếng Anh. Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã tạo điều kiện để sinh viên đến làm khóa luận tốt nghiệp được trình bày trước khi bảo vệ chính thức, với các ý kiến đóng góp của các cán bộ trung tâm, sinh viên có điều kiện chỉnh sửa báo cáo và trình bày báo cáo tốt hơn khi bảo vệ chính thức.

Đoàn Mạnh Long – Trung tâm Đào tạo hạt nhân