VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Nguyễn Thúy Hằng
  • Lượt xem: 307

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÝ DUY NHẤT                                 2. Giới tính: nam
3. Ngày sinh: 12/04/1983                                                              4. Nơi sinh: Đồng Nai
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 222/QĐ-VNLNT.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài
7. Tên đề tài luận án:
Ảnh hưởng của từ trường lên cấu trúc năng lượng nguyên tử hydro trong plasma và exciton trong đơn lớp TMD
8. Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân                                    9. Mã số: 9.44.01.06
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Lê Văn Hoàng
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
– Kết quả 1. Trình bày lại một cách hệ thống cơ sở vật lý và quy trình tách chuyển động khối tâm trong bài toán hệ hai hạt trong từ trường đều và bàn luận về ảnh hưởng quan trọng của việc này đến bài toán exciton trong từ trường đều, bao gồm khả năng nghiên cứu hiệu ứng nhiệt độ lên phổ năng lượng exciton bằng một cơ chế mới.
– Kết quả 2. Tính được năng lượng và hàm sóng với độ chính xác cao cho nguyên tử hydro trong plasma có thế chắn tổng quát đặt trong từ trường đều.
– Kết quả 3. Phát triển phương pháp toán tử FK cho phổ năng lượng exciton trung hòa trong đơn lớp TMD đặt trong từ trường đều. Từ đây đưa ra hai áp dụng quan trọng bao gồm: (a) Trích xuất được các thông tin cấu trúc của các đơn lớp TMD (khối lượng rút gọn, độ dài chắn, hằng số điện môi) từ phổ năng lượng exciton thực nghiệm; (b) Đưa ra số liệu về phổ năng lượng exciton có độ chính xác cao, hội tụ đến 12 chữ số thập phân được tính với các thông số cấu trúc của các đơn lớp TMD thu được trong luận án.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Phục vụ công tác đào tạo, dùng làm tài liệu tham khảo cho cộng đồng khoa học.
13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục phát triển phương pháp toán tử FK cho các bài toán phức tạp hơn như: nguyên tử heli trong từ trường đều, exciton âm trong từ trường đều, và phổ năng lượng exciton có xét tới hiệu ứng nhiệt độ.
14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:
[1] Ngoc-Tram D. Hoang, Duy-Nhat Ly, and Van-Hoang Le, “Comment on “Excitons, trions, and biexcitons in transition-metal dichalcogenides: Magnetic-field dependence”,” Physical Review B, vol. 101, p. 127401, 2020. (IF 3.575, Q1 Scimago)
[2] Lý Duy Nhất và Hoàng Đỗ Ngọc Trầm, “Năng lượng chính xác cao cho trạng thái cơ bản của nguyên tử hydro ở môi trường plasma trong từ trường đều,” Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM, Tập 17, Số 6, trang 1019, 2020.
[3] Duy-Nhat Ly, Ngoc-Tram D. Hoang and Van-Hoang Le, “Highly accurate energies of a plasma-embedded hydrogen atom in a uniform magnetic field,” Physics of Plasmas, vol. 28, p. 063301, 2021. (IF 1.83, Q2 Scimago)

Tài liệu liên quan