THÔNG BÁO v/v tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao về máy gia tốc tuyến tính trong y tế

Posted by & filed under Thông báo chung, Uncategorized, Thông báo.

Trung tâm Đào tạo hạt nhân tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao về máy gia tốc tuyến tính trong y tế. Khóa bồi dưỡng nhằm cung cấp kiến thức về máy gia tốc, các kỹ thuật xạ trị xạ phẫu hiện đại sử dụng trong máy gia tốc, đảm bảo chất lượng trong xạ… Xem thêm »