VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Vũ Hoàng Hải
  • Lượt xem: 198

          Khoa học kỹ thuật càng phát triển, cùng với đó, tầm quan trọng trong việc ứng dụng bức xạ, hạt nhân vào y tế, công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, công việc bức xạ chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi được đảm bảo an toàn. Vì vậy, để tiến hành công việc bức xạ, nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn cần phải được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và nắm vững các quy định của pháp luật về an toàn.

          Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ có nêu rõ: Nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và chỉ được tiến hành công việc bức xạ sau khi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ.

          Trung tâm Đào tạo hạt nhân là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, thực hiện chức năng đào tạo và huấn luyện cán bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật viên ngành năng lượng nguyên tử. Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp phép tiến hành đào tạo tất cả 14 nội dung an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Triển khai

Mr. Vũ Hoàng Hải 0989.80.80.86.