VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Vũ Hoàng Hải
  • Lượt xem: 117

Trung tâm Đào tạo hạt nhân tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao về máy gia tốc tuyến tính trong y tế. Khóa bồi dưỡng nhằm cung cấp kiến thức về máy gia tốc, các kỹ thuật xạ trị xạ phẫu hiện đại sử dụng trong máy gia tốc, đảm bảo chất lượng trong xạ trị, đảm bảo an toàn bức xạ trong xạ trị xạ phẫu thông qua các bài giảng và thực hành hệ đo thực tế và xử lý số liệu. Kinh phí tổ chức khóa bồi dưỡng do Trung tâm Đào tạo hạt nhân chi trả. Thông tin về Khóa bồi dưỡng như sau:

Thời gian tổ chức: từ ngày 18/11 – 22/11/2019

Địa điểm học: Phòng 107, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Giảng viên: Các chuyên gia, cán bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bệnh Viện Trung Ương Quân đội 108.

Trung tâm Đào tạo hạt nhân trân trọng đề nghị Quý cơ quan, các Trường đại học cử cán bộ, sinh viên có quan tâm tham dự khóa bồi dưỡng trên. Danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) xin gửi về Trung tâm Đào tạo hạt nhân trước ngày 14/11/2019.

Tài liệu liên quan