VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Nguyễn Thúy Hằng
  • Lượt xem: 74

Thực hiện kế hoạch tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021, Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam công bố kết quả tuyển sinh đợt 1 năm 2021 như sau:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh; quê quán

Hình thức và thời gian đào tạo

Chuyên ngành,

Mã số

1

Trịnh Văn Cường

Sinh ngày: 15/9/1992

Quê quán: Quảng Trị

Chính quy, tập trung, 4 năm

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

Mã số: 9.44.01.06

2

Hồ Quang Tuấn

Sinh ngày: 08/11/1985

Quê quán: Hải Dương

Chính quy, tập trung, 3 năm

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

Mã số: 9.44.01.06

3

Nguyễn Duy Khôi

Sinh ngày: 26/01/1993

Quê quán: Đồng Nai

Chính quy, tập trung, 3 năm

Hóa vô cơ

Mã số: 9.44.01.03

4

Trần Công Minh

Sinh ngày: 14/10/1996

Quê quán: Khánh Hòa

Chính quy, tập trung, 3 năm

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Mã số: 9.44.01.03

5

Nguyễn Huỳnh Kim Ngân

Sinh ngày: 05/6/1996

Quê quán: Bình Định

Chính quy, tập trung, 3 năm

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Mã số: 9.44.01.03