VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Dương Thanh Tùng
  • Lượt xem: 147
Location:140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam
Phone:+ 84 24 35690080

140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội