VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Nguyễn Thúy Hằng
  • Lượt xem: 113
  1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thanh Phi Hùng             2. Giới tính: Nam

    3. Ngày sinh: 12/07/1987                                                            4. Nơi sinh: Quảng Bình

     5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 765/QĐ-VNLNT

    6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài và Cán bộ hướng dẫn khoa học tại Quyết định 501/QĐ-VNLNT và 502/QĐ-VNLNT ngày 04/12/2015

Tên đề tài cũ “Nghiên cứu và ứng dụng mô phỏng Monte Carlo GEANT4/GATE trong ghi hình phát xạ và phân bố liều lượng”

Tên đề tài mới “Nghiên cứu mô phỏng và cải tiến thiết kế bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000/V-320 sử dụng vi hạt Gd2O3 bằng chương trình MVP”

  1. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mô phỏng và cải tiến thiết kế bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000/V-320 sử dụng vi hạt Gd2O3 bằng chương trình MVP.
  2. Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân     9. Mã số: 9.44.01.06
  3. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Hoài Nam

                                                          Hướng dẫn 2: TS. Hồ Mạnh Dũng

  1. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

            – Nghiên cứu khảo sát tính khả thi của việc sử dụng chất hấp thụ Gd2O3 dạng vi hạt trong thiết kế bó nhiên liệu VVER-1000/V-320. Ưu điểm của việc sử dụng chất hấp thụ Gd2O3 dạng vi hạt là hệ số truyền nhiệt của thanh nhiên liệu UO2 + Gd2O3 tăng lên.

          – Nghiên cứu thiết kế cải tiến bó nhiên liệu sử dụng chất hấp thụ dạng vi hạt nhằm điều khiển độ phản ứng dự trữ cao của bó nhiên liệu trong giai đoạn đầu của quá trình cháy, đồng thời giảm hệ số công suất cực đại theo vị trí các thanh nhiên liệu.

         – Khảo sát tính toán khả năng sử dụng Gd2O3 dạng hạt thay thế một phần hoặc toàn bộ hàm lượng Boron trong nước tải nhiệt.

  1. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

        – Cung cấp thêm bằng chứng về tính khả thi của việc sử dụng chất hấp thụ Gd2O3 dạng vi hạt trong thiết kế bó nhiên liệu VVER-1000/V-320.

         – Cung cấp thông tin số liệu tính toán về thiết kế chất hấp thụ dạng vi hạt trong 02 mô hình hình phân bố đồng nhất hơn các thanh chứa vi hạt hấp thụ để giảm hệ số công suất cực đại.       

         – Cung cấp thông tin các mô hình thiết kế bó nhiên liệu với hàm lượng Boron thấp, kết quả đều cho thấy khả năng sử dụng chất hấp thụ Gd2O3 dạng vi hạt thay thế cho Boron trong nước tải nhiệt trong giai đoạn đầu của quá trình cháy nhiên liệu.

  1. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

         – Nghiên cứu đánh giá đặc trưng hạt nhân  và ảnh hưởng của bó nhiên liệu mới thiết kế với chất hấp thụ Gd2O3 dạng vi hạt lên đặc trưng hạt nhân toàn vùng hoạt của lò phản ứng VVER-1000/V320 khi sử dụng thay thế cho bó nhiên liệu truyền thống.

         – Mở rộng nghiên cứu ứng dụng chất hấp thụ dạng vi hạt trong các thiết kế bó nhiên liệu của các loại lò phản ứng LWRs khác.

  1. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Hoai-Nam Tran, Van-Khanh Hoang, Peng Hong Liem, Hung T.P. Hoang, Neutronics design of VVER-1000 fuel assembly with burnable poison particles, Nuclear Engineering and Technology 51(7), 2019, pp. 1729 – 1737. (SCIE, Q1) .

[2] Hoai-Nam Tran, Hung T.P. Hoang, Peng Hong Liem, Feasibility of using Gd2O3 particles in VVER1000 fuel assembly for controlling excess reactivity, Energy Procedia 131, 2017, pp. 29 – 36. (Scopus).

[3] Van Khanh Hoang, Hung T.P Hoang, Hoai Nam Tran, Neutronics feasibility of using Gd2O3 particles in VVER-1000 fuel assembly, Nuclear Science and Technology 6 (3) (2016), pp 1–7.

[4] Hoai-Nam Tran, Van-Khanh Hoang, Peng Hong Liem, Hung T.P. Hoang, Application of burnable poison particles for improving neutronics performanceof VVER-1000 fuel assembly, Proc. Vietnam National Conference on Nuclear Science and Technology (VINANST13), Halong, Quang Ninh, Vietnam, August 7 – 9, 2019.

Tài liệu liên quan

Tags: