GIỚI THIỆU CÁC BÀI THỰC HÀNH MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG, PHÂN TÍCH AN TOÀN THỦY NHIỆT, SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁT TÁN PHÓNG XẠ

Alternative Media

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN LÒ PWR